www.nordkapp.tv

E69, Lille Nordkapp, 9764 Nordkapp 2016-05-30

Lille Nordkapp, 9764 Nordkapp
Statens vegvesen, E69, Lille Nordkapp, 9764 Nordkapp