www.nordkapp.tv

Feil på kamera - rettet 2011-06-28
Det er feil på kameraet som står på taket til Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.

Det er satt i drift et annet kamera på fagskolen derfor er ikke utsende som tidliger

. 11. juli 2011